Möte 2016-06-21

Bildnings- och omsorgsnämnden
16:00 - 18:50 Tingshuset