Möte 2016-09-20

Bildnings- och omsorgsnämnden
16:00 - 17:00 Tingshuset