Möte 2016-10-18

Bildnings- och omsorgsnämnden
16:00 - 19:30 Tingshuset