Möte 2016-11-15

Bildnings- och omsorgsnämnden
16:00 - 18:40 Tingshuset