Möte 2017-08-28

Bildnings- och omsorgsnämnden
16:00 - 20:00 Tingshuset