Möte 2017-10-23

Bildnings- och omsorgsnämnden
16:00 - 18:15 Tingshuset