Hoppa över navigering

Möte 2016-05-11

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:00 - 11:30 Peter Rosholms tjänsterum
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Finansiering av GC-vägar i Bollebygds kommun - information

 •   3

  Samverkansavtal för Forsa Gård

 •   4

  Kommunal avfallsplan 2016-2020 Bollebygds kommun

 •   5

  Uppdrag om detaljplan för Högalund, Flässjum 12:77

 •   6

  Ansökan om planbesked för Erikstorp 2:32

 •   7

  Svar på motion om skolavslutningar i Bollebygds kyrka

 •   8

  Svar på motion om kommunens arbete med att integrera nyanlända i samhället

 •   9

  Svar på motion om justering av riktlinjerna för skolskjuts

 •   10

  Svar på motion om att bilda en grupp med uppgift att lämna synpunkter på förbättring av näringslivsklimatet i Bollebygds kommun

 •   11

  Revidering av riktlinjer vid direktupphandling

 •   12

  Uppföljningsrapport april 2016

 •   13

  Reglering av prestationer

 •   14

  Revidering investeringsbudget 2016

 •   15

  Bollebygds kommun - mål och budget 2017-2019

 •   16

  Årsredovisning 2015 för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund

 •   17

  Årsredovisning 2015 för Sjuhärads samordningsförbund

 •   18

  Årsredovisning 2015 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

 •   19

  Årsredovisning 2015 Verner Olofssons stiftelse

 •   20

  Beslut om tillfällig förlängning av avtal och verksamhetsprogram för FoU Sjuhärad Välfärd

 •   21

  Avtal och verksamhetsplan för FoU Sjuhärad Välfärd 2016-2019

 • Styrelsen för Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder har till kommunfullmäktige överlämnat årsredovisning 2015 för godkännande. Stiftelsen visar för år 2015 ett överskott på 3,2 mnkr.

  Enligt stadgarna för stiftelsen ska kommunfullmäktige före utgången av juni månad fatta beslut om godkännande av stiftelsens årsredovisning samt ta ställning i frågan om ansvarsfrihet för styrelsen.

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.