Hoppa över navigering

Möte 2016-12-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:00 - 10:30 Peter Rosholms kontor
 •   1

  Protokollets justering

 •   2

  Undertecknande av medborgarlöfte med Polisen

 •   3

  Upphandling av bemanningstjänster

 •   4

  Utvärdering och uppföljning av samverkansavtal upphandling mellan Borås, Bollebygd, Ulricehamn, Tranemo och Svenljunga

 •   5

  Fairtrade city - utredningsuppdrag

 •   6

  Detaljplan för del av Flässjum 3:99, Hembygdsvägen, planuppdrag

 •   7

  Ansökan om planbesked på del av fastighet Flässjum 1:16, Källevägen Bollebygd

 •   8

  Löneöversyn 2017

 •   9

  Revidering av investeringsbudget 2017

 •   10

  Granskning av intern kontroll i kommunens process för debitering

 •   11

  Granskning av exploateringsverksamhet - revisionsrapport

 •   12

  Verksamhetsplan och budget 2017, KS

 •   13

  Avgifter för äldreomsorg 2017

 •   14

  Regler och avgifter för förskola, fritidshem och pedagogisk omsorg

 •   15

  Integrationsstrategi

 •   16

  Redovisning av medborgarförslag 2017

 •   17

  Svar på motion avseende 6-timmars arbetsdag

 •   18

  Svar på motion om kommunstyrelsens möjlighet att avvika från fastställd budget

 •   19

  Svar på motion om att bilda en styrgrupp under fullmäktige som tar fram en integrationsstrategi

 •   20

  Svar på motion om att revidera arbetsordningen för kommunfullmäktige

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.