Hoppa över navigering

Möte 2017-02-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:00 - 09:30 Peter Rosholms kontor
 •   1

  Protokollets justering

 •   2

  Antagande av kommunikationspolicy

 •   3

  Upphandling av företagshälsovård

 •   4

  Revidering av Pensionspolicy

 •   5

  Årsrapport kommunstyrelsen 2016

 •   6

  Skrivelse från Bollebygds ungdomsråd till kommunstyrelsen angående multisportarena

 •   7

  Budget och verksamhetsplan år 2017 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund

 •   8

  Antagande av uppförandekod för förtroendevalda i Bollebygds kommun

 •   9

  Svar på medborgarförslag om ny vattentäkt i Töllsjö

 •   10

  Svar på medborgarförslag om att inrätta ett demokraticafé i samband med kommunfullmäktigemöten

 •   11

  Svar på motion om utökning av tidsintervall för närtrafiken

 •   12

  Svar på motion om vindkraftsparkerna i Töllsjö-Slätthult-Hedared samt Älmåsa

 •   13

  Svar på motion angående lokal folkomröstning om vindkraftsparkerna i Töllsjö

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.