Hoppa över navigering

Möte 2017-09-20

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:00 - 11:45 Peter Rosholms kontor
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av protokollsjusterare (Christer Johansson (M), förslag på tid: 29 sept kl 9)

 •   3

  Arbete med lönestruktur i Bollebygds kommun (inga handlingar)

 •   4

  Demokratistipendium 2017

 •   5

  Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2018 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Delårsrapport 2017 för kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Delårsrapport 2017 för Bollebygds kommun - information (material skickas via e-post 20 sept)

 •   8

  Avveckling av stiftelser i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Svar på medborgarförslag om att alla ensamkommande barn ska få stanna i Bollebygds kommun under hela asylprocessen (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Svar på motion (S, V, MP) om användandet av kraftstationer i kommunens sjöar och vattendrag (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Svar på motion (C) om gratis eller subventionerade broddar (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Planbesked för Flässjum 10:1 (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Medgivande till Bollebo köp av tomter på Tyftet (Togs bort på SBN möte 18 sept)

 •   14

  Detaljplan, del av Erikstorp 1:4 Tyftet, Olofs väg – samråd

 •   15

  Policy för intraprenad i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Gallringsframställan avseende handlingar som enligt gällande dokumenthanteringsplan ska bevaras, men där gallring förespråkas (ks fattar slutligt beslut)

 •   17

  Redovisning av obesvarade motioner 2017 (kf fattar slutligt beslut)

 •   18

  Bollebygdsambassadör 2018

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.