Hoppa över navigering

Möte 2017-11-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:00 - 12:00 Peter Rosholms kontor
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av protokollsjusterare (Emma Isfeldt (S), förslag på tid: 13 nov kl 9)

 •   3

  Resultat av medarbetarenkät - information (inga handlingar)

 •   4

  Löneöversyn 2018

 •   5

  Demokratistipendium 2017

 •   6

  Västtågsutredning och ny zonstruktur Västtrafik - information (inga handlingar)

 •   7

  Reviderad VA-taxa - information (inga handlingar)

 •   8

  Revidering av investeringsbudgeten; ombyggnad av Råssa återvinningscentral - information (inga handlingar)

 •   9

  Markanvisning för bostäder inom Tyftet 2, Annas väg, beslut om uppdrag (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Planprogram för Kullaområdet - samråd (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Planbesked för Flässjum 2:102 (ks fattar slutligt beslut)

 •   12

  Prioritering av planuppdrag 2018 (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Granskningshandling; detaljplan för del av Erikstorp 1:4, Sockelvägen (ks fattar slutligt beslut)

 •   14

  Revidering av delegeringsföreskrifter och delegeringsordning för kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Svar på medborgarförslag om allmänhetens frågestund på fullmäktige (ks fattar slutligt beslut)

 •   16

  Svar på motion (FR) om miljökonsekvensbeskrivning till alla förslag till beslut i kommunfullmäktige (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Svar på motion (KD) om meröppet på bibliotek (kf fattar slutligt beslut)

 •   18

  Svar på motion (FR) om finansiering av kommunala projekt med EU-medel (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Avveckling av stiftelser/fonder i Bollebygds kommun - återremiss (kf fattar slutligt beslut)

 •   20

  Uppföljningsrapport oktober 2017 för Bollebygds kommun - information (inga handlingar)

 •   21

  Biblioteksplan 2018-2021 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   22

  Riktlinjer för habiliteringsersättning inom området funktionsnedsättning

 • Förvaltningsorganisationen inom bildnings- och omsorgsförvaltningen ska delas upp i en social del och en bildningsdel.
   

  Kommunchef Anders Einarsson får i uppdrag dels att genomföra organisationsförändringen inom bildnings- och omsorgsförvaltningen, och dels att rekrytera en förvaltningschef för den samlade socialtjänsten. Under rekryteringstiden ska kommunchefen se till att en interimchef för de sociala frågorna finns på plats.

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.