Hoppa över navigering

Möte 2017-12-06

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:00 - 11:30 Peter Rosholms kontor
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av protokollsjusterare (Christer Johansson (M), förslag på tid: 14 dec kl 08.30)

 •   3

  Svar på motion (FR) om marknad på Gästgivaretorget (kf fattar slutligt beslut)

 •   4

  Detaljplan, del av Erikstorp 1:4 Tyftet, Olofs väg – granskningsyttrande (ks fattar slutligt beslut)

 •   5

  Upphandlingsbehov 2017-2018 - information

 •   6

  Leverantörstrohet - information

 •   7

  Ansökan om medlemskap i Tolkförmedling Väst (kf fattar slutligt beslut)

 •   8

  Risk- och väsentlighetsanalys 2018 för kommunstyrelsen - information/diskussion

 •   9

  Riktlinjer för kriskommunikation (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Medborgarlöfte, med fokus på drogförebyggande, mellan lokalpolisområde Borås och Bollebygds kommun 2018 (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Gallring av handlingar som skannats in till Platina (ks fattar slutligt beslut)

 •   12

  Medgivande till stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder om förvärv av fastigheten Örlid 1:73, Olsfors (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Medgivande till stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder om förvärv av fastigheten Töllsjö 1:34 (ks fattar slutligt beslut)

 •   14

  IVPA (I väntan på ambulans) - uppdrag

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.