Hoppa över navigering

Möte 2018-01-10

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:00 - 11:00 Peter Rosholms kontor
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av protokollsjusterare (Christer Johansson (M), förslag på tid: 15 jan kl 9)

 •   3

  Nybyggnation av skola för årskurs 7-9, förskola, samt allaktivitetshall i Bollebygds tätort (ks fattar slutligt beslut)

 •   4

  Lokalbehov för förskola och skola i Olsfors (ks fattar slutligt beslut)

 •   5

  Planprogram för Mjöshult-Glosås - begäran om uppdrag (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Ansökan om planbesked för Fjällastorp 1:14 och 1:17 (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Svar på motion (FR) om att pendelparkeringen vid Stationsvägen förses med minst 2 laddstolpar för elbilar (kf fattar slutligt beslut)

 •   8

  Revisionsrapport; granskning av intern kontroll i löneprocessen - yttrande till revisorerna (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Verksamhetsplan och budget 2018 för kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Upphandling av särskoleskjuts (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Riktlinjer för undantag från alkoholförbud i kommunens lokaler (ks fattar slutligt beslut)

 •   12

  Utredningsuppdrag kring kontaktcenter i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Redovisning av besvarade samt obesvarade medborgarförslag (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Initiativärende (SD) om kommunens avtal med Aluforma - information/PM

 •   15

  Planprogram för Kullaområdet- begäran från samhällsbyggnadsnämnden om anstånd med yttrande

 •   16

  Kompletteringsval av ledamot i krisledningsnämnden - diskussion

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.