Hoppa över navigering

Möte 2018-02-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:00 - 11:30 Peter Rosholms kontor
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av protokollsjusterare (Christer Johansson (M), mån 19 februari, kl 9)

 •   3

  Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2017 tecknat mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   4

  Ansökan från Bollebygds ridklubb om särskilda folkhälsomedel för frivilligorganisationer och föreningar 2018

 • Ksau´s förslag till ks expedieras, tillsammans med yttrande, för att hinna till deadline 19 febr.

 •   6

  Åtgärdsvalsstudie Noden Borås - yttrande till Boråsregionen (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Markanvisning för bostäder inom Tyftet 2, Annas väg, - markanvisningsinbjudan (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Upphandling Malmgården, flytt av Tingshuset - revidering av investeringsmedel (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Svar på motion (FR) om att Bollebygds kommun ska återinrätta vårdnadsbidrag (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionsnedsättning (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Revidering av regler och avgifter för förskola, fritidshem ochpedagogisk omsorg 2018 (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Revisionsrapport; granskning av arbetsmiljö och sjukfrånvaro i Bollebygds kommun 2017 - yttrande till kommunens revisorer (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Lönestruktur 2018 - för konkurrenskraftiga och jämställda löner

 •   14

  Svar på förfrågan om tillfälligt tillstånd att servera alkohol i kommunens lokaler

 •   15

  Riktlinjer mot mutor och jäv (ks fattar slutligt beslut)

 •   16

  Årsrapport 2017 för kommunstyrelsen

 •   17

  Budget och verksamhetsplan 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund (ks fattar slutligt beslut)

 •   18

  Avveckling av stiftelser/fonder i Bollebygds kommun - återremiss (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Svar på medborgarförslag om sommarlovskort till ungdomar med Västtrafik (ks fattar slutligt beslut)

 •   20

  Svar på motion (FR) om att bilda en grupp med uppgift att lämna synpunkter på förbättring av näringslivsklimatet i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.