Hoppa över navigering

Möte 2018-03-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:00 - 10:30 Peter Rosholms kontor
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av protokollsjusterare (Christer Johansson (M), förslag tid: måndag 2 april kl 9)

 •   3

  Etableringsarbetet och samarbetet med Business Sweden - information/diskussion (inga handlingar)

 •   4

  Planprogram för Kullaområdet - godkännande av samrådsredogörelse (kf fattar slutligt beslut)

 •   5

  Bostadsförsörjningsprogram 2018-2027, Bollebygds kommun - beslut om samråd (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Detaljplan för del av Flässjum 4:97, Odinslund – samrådsyttrande (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Detaljplan för del av Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgården i Bollebygds kommun – granskningsyttrande (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Svar på motion (C) om att bevara kulturlandskapet i Nolåns dalgång (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Svar på motion (SD) om hållplats för 100-bussen längs riksväg 40 (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Svar på medborgarförslag om bättre information från kommunen (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Utbetalning av partistöd 2018 - Liberalerna (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Utbetalning av partistöd 2018 – Folkets Röst (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Redovisning av obesvarade motioner 2018 (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Revidering av förbundsordning för Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Grafisk profil för Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   16

  Internkontroll 2017 - kommunstyrelsens samlade bedömning (ks fattar slutligt beslut)

 •   17

  Ansökan om medel från Verner Olofssons stiftelse (ks fattar slutligt beslut)

 •   18

  Årsredovisning 2017 för Verner Olofssons stiftelse (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Årsredovisning 2017 för Sjuhärads samordningsförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   20

  Årsredovisning 2017 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   21

  Uppföljningsrapport per februari 2018, för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut, material delas ut på sammanträdet)

 •   22

  Jämställdhetsanalys av kvinnors och mäns löner

 •   23

  Svar på medborgarförslag om utbildning i HBTQ för alla anställda och politiker i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   24

  Begäran till kommunfullmäktige för ställningstagande till ingående av aktieägaravtal mellan ägarna i Gryaab AB och Bollebygds kommuns förvärv av aktier i Gryaab AB samt fastställande av Gryaab AB:s bolagsordning (kf fattar slutligt beslut)

 •   25

  Miljöstrategi för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.