Hoppa över navigering

Möte 2018-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:00 - 11:00 Peter Rosholms kontor
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av protokollsjusterare (Christer Johansson (M), förslag 15 maj kl 16)

 •   3

  Uppföljning av policy funktionshinderfrågor - information (inga handlingar)

 •   4

  Svar på motion (C) om gratis eller subventionerade broddar - återremiss (kf fattar slutligt beslut)

 •   5

  LSS boende autism Bollebygd centralort (kf fattar slutligt beslut)

 •   6

  Revidering av investeringsbudget - Fjällastorpskolan, förskola samt idrottshall (kf fattar slutligt beslut)

 •   7

  Revidering av investeringsbudget- moduler för förskola Olsfors (kf fattar slutligt beslut)

 •   8

  Revidering av investeringsbudget- moduler för förskola i Bollebygd centralort (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Svar på motion (C) om skolskjuts till kulturskolan - återremiss (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Svar på motion (SD) om videobaserad kommunikation på äldreboenden i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Förslag till ny förbundsordning för Tolkförmedling Väst (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Upphandling av stationstankning (ks fattar slutligt beslut)

 •   13

  Uppföljningsrapport april 2018, Bollebygds kommun - information (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Budgetunderlag 2019-2021 kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Årsredovisning 2017 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2017 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) (kf fattar slutligt beslut)

 • Förslag från t ex Peter Rosholm: Kommunfullmäktige godkänner årsredovisning 2017 för Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder samt beviljar ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.

  MEN! Förra året var det bara en infopunkt på kf...? Vad står det i stadgarna?

 •   18

  Utbetalning av partistöd 2018 - Vänsterpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Utbetalning av partistöd 2018 - Miljöpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   20

  Utbetalning av partistöd 2018 - Socialdemokraterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   21

  Utbetalning av partistöd 2018 - Moderaterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   22

  Digitaliseringsstrategi för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   23

  Dataskyddsombud för kommunstyrelsen i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   24

  Instruktion för kommunchefen i Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   25

  Detaljplan för del av Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgården - godkännande av exploateringsavtal (ks fattar slutligt beslut)

 •   26

  Detaljplan för del av Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgården (kf fattar slutligt beslut)

 •   27

  Begäran från bildnings- och omsorgsnämnden om utökat bidrag för ferieanställningar 2018

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.