Hoppa över navigering

Möte 2018-08-21

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:00 - 10:15 Peter Rosholms kontor
 •   1

  Upprop

 •   2

  Val av protokollsjusterare (Christer Johansson (M), förslag 27 augusti kl 9)

 •   3

  Fjällastorpskolan - aktuell information (inga handlingar)

 •   4

  Detaljplan för Getabrohult 1:17; Hallaslätt del 2 - uppdrag (ks fattar slutligt beslut)

 •   5

  Tematiskt tillägg till översiktsplan, utbyggnadsstrategi - uppdrag (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Avtal om ersättning av garagebyggnad vid utbyggnad av VA-ledningar inom fastigheten Bollebygds kyrkby 1:9 (ks fattar slutligt beslut)

 • KS 9 april 2018, §46: Punkt nr 25 - Begäran till kommunfullmäktige för ställningstagande till ingående av aktieägaravtal mellan ägarna i Gryaab AB och Bollebygds kommuns förvärv av aktier i Gryaab AB samt fastställande av Gryaab AB:s bolagsordning - tas bort från dagens ärendelista och återkommer vid ett senare sammanträde.

 •   8

  Ansökan från handbollsföreningarna HK Bollebygd och Bollebygds AFF Handboll om särskilda folkhälsomedel för frivilligorganisationer och föreningar 2018

 •   9

  Sammanträdesplan 2019 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Svar på motion (FR) om riktlinjer för exploateringsavtal (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Svar på motion (FR) om riktlinjer för markanvisningar (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Svar på motion (FR) om att Bollebygds kommun ska erbjuda kommuninvånare att kostnadsfritt nyttja oberoende jurist i fall som rör LSS och SoL (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Svar på motion (FR) om möjlighet att bedriva verksamhet i form av Naturförskolan eller liknande (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Svar på motion (FR) om möjlighet att bedriva familjedaghem i privat och kommunal regi (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Svar på medborgarförslag om att alla ensamkommande barn ska få stanna i Bollebygds kommun under hela asylprocessen - återremiss

 •   16

  Revidering av investeringsbudget 2018 - information

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.