Hoppa över navigering

Möte 2019-02-14

Kommunstyrelsens arbetsutskott
11:00 - 13:00 KSO kontor
 •   1

  Upprop

 • Förslag: Lars-Erik Olsson (S), fredag 15 februari kl 14, kommunhuset.

 • Ann-Charlotte Lind och Sandra Eliasson kallade, kl 10-11.

 •   4

  Avgifter för stöd och service till äldre och personer med funktionshinder 2019 - återremiss

 •   5

  Budget och verksamhetsplan 2019 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Uppföljning av samverkansavtal avseende lokalt folkhälsoarbete 2018 tecknat mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Ansökan från Töllsjö IF om särskilda folkhälsomedel för frivilligorganisationer och föreningar i Bollebygds kommun 2019

 •   8

  Ansökan från Bollekollen Sportklubb gällande särskilda folkhälsomedel

 •   9

  Ansökan om kommunal borgen till Ömmern-Östra Nedsjöns fiber (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Årsrapport 2018 för kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Budgetförutsättningar 2020-2022 för Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   12

  Inträdesavgift Gryaab AB (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Upphandling och avtal IT-konsulter - delegeringsrätt till kommunchef m.fl (ks fattar slutligt beslut)

 •   14

  Upphandling och avtal av IT-konsultmäklare - delegeringsrätt till kommunchef m.fl (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Redovisning av besvarade samt obesvarade medborgarförslag 2018 (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Svar på motion (C) om bygglovsfria solceller (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Förslag på fördelning av 0,5% i löneöversyn 2019

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.