Hoppa över navigering

Möte 2019-03-25

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:15 KSO kontor
 •   1

  Upprop

 • Förslag: Måndag 1 april, kl 16.30 i kommunhuset.

 • Gunilla Lundgren och Patrik Karlsson kallade 8.30-9.30.

 •   4

  Förlängning av medborgarlöfte mellan lokalpolisområde Borås och Bollebygds kommun 2019

 •   5

  Samverkansöverenskommelse mellan Bollebygds kommun och Lokalpolisområde Borås 2019-2022

 •   6

  Ansökan från Bollekollen Sportklubb gällande särskilda folkhälsomedel - återremiss

 •   7

  Upphandling och avtal IT-konsulter - delegeringsrätt till arbetsutskottet (handlingar delas ut på sammanträdet pga upphandlingssekretess)

 •   8

  Årsredovisning 2018 för FINSAM, Sjuhärads samordningsförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Årsredovisning 2018 för Verner Olofssons stiftelse (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Årsredovisning 2018 för Stiftelsen Bollebygds hyresbostäder, Bollebo (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Årsredovisning 2018 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Uppföljningsrapport februari 2019 (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Internkontroll 2018, kommunstyrelsens samlade bedömning (ks fattar slutligt beslut)

 •   14

  Verksamhetsplan och budget 2019 för kommunstyrelsen - återremiss (ks fattar slutligt beslut)

 •   15

  Plan- och bygglovstaxa för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Begäran från samhällsbyggnadsnämnden om tilläggsanslag för akuta underhållsåtgärder i kommunens fastigheter (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Svar på motion (FR) om hastigheten vid rondellen på Göteborgsvägen (kf fattar slutligt beslut)

 •   18

  Svar på motion (S) om plan för ökad tillgänglighet i kommunens centralorter (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Partistöd 2019 - Moderaterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   20

  Partistöd 2019 - Sverigedemokraterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   21

  Partistöd 2019 - Liberalerna (kf fattar slutligt beslut)

 •   22

  Redovisning av obesvarade motioner, våren 2019 (kf fattar slutligt beslut)

 •   23

  Dokumenthanteringsplan för kommunstyrelsen (ks fattar slutligt beslut)

 •   24

  Inrättande av budgetberedning (ks fattar slutligt beslut)

 •   25

  Begäran från Bollebo om yttrande avseende byggnation Odinslund (ks fattar slutligt beslut)

 • Remissen i sin helhet kan läsas här: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/statens-offentliga-utredningar/lite-mer-lika

   

   

 •   27

  Remiss; Årlig avstämning av trafikförsörjningsprogrammet 2019 - remissvar till Boråsregionen

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.