Hoppa över navigering

Möte 2019-05-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:30 KSO kontor
 •   1

  Upprop

 • Förslag: Tisdag 14 maj, kl 15 i kommunhuset.

 •   3

  Anmälan jäv

 •  

   

 •   5

  Mjöshult 1:13 Ansökan om planbesked (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Beslut om markanvisning inom Tyftet etapp 2, Annas väg (ks fattar slutligt beslut)

 • Samhällsbyggnadsnämndens protokollsutdrag kommer i kallelsen till kommunstyrelsen då nämnden inte haft uppe ärendet än.

 •   8

  Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2018 för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Årsredovisning 2018 Verner Olofssons stiftelse - återremiss (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Årsredovisning 2018 för Boråsregionen, Sjuhärads kommunalförbund (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Årsredovisning 2018 för Tolkförmedling Väst (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Uppföljningsrapport april 2019, Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Revidering av styrmodell Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Ansökan från Hulta Golfklubb om kommunal borgen

 •   15

  Upphandling bevakningstjänster – delegeringsrätt till kommunstyrelsens arbetsutskott (ks fattar slutligt beslut)

 •   16

  Upphandling och avtal snö- och halkbekämpning (ks fattar slutligt beslut)

 •   17

  Upphandling och avtal beläggningsarbeten (ks fattar slutligt beslut)

 •   18

  Upphandling och avtal Hantverktjänster kyla, rör, ventilation, styr och regler (4 stycken områden) (ks fattar slutligt beslut)

 •   19

  Upphandling och avtal Hantverkstjänster Måleri och Golv (2 stycken områden) (ks fattar slutligt beslut)

 •   20

  Upphandling och avtal Markentreprenader (ks fattar slutligt beslut)

 •   21

  Upphandling och avtal Klienter/Datorer (ks fattar slutligt beslut)

 •   22

  Upphandling och avtal Elenergi (ks fattar slutligt beslut)

 •   23

  Process kring anställning av ny kommunchef i Bollebygds kommun

 •   24

  Anställning av förvaltningschef på socialförvaltningen

 •   25

  Utbetalning av partistöd 2019 - Centerpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   26

  Utbetalning av partistöd 2019 - Miljöpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   27

  Utbetalning av partistöd 2019 - Socialdemokraterna (kf fattar slutligt beslut)

 •   28

  Utbetalning av partistöd 2019 - Vänsterpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   29

  Utbetalning av partistöd 2019 - Folkets Röst (kf fattar slutligt beslut)

 •   30

  Val av styrgrupp översiktsplan (ÖP) (ks fattar slutligt beslut)

 • Upphäva ksau beslut § 26, och istället föreslå avslag till ks. Ks fattar slutligt beslut i ärendet, där man ska konstatera att ärendet inte är av sådan principiell beskaffenhet  att det måste till kf för beslut.

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.