Hoppa över navigering

Möte 2019-08-22

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:15 KSO kontor
 •   1

  Upprop

 • Förslag: Tisdag 27 augusti kl 08.30 i kommunhuset.

 •   3

  Anmälan jäv

 • Samtliga förvaltningschefer kallade enligt följande: SN kl 08.30-08.45, UN kl 08.45-09.00, SBN kl 09.00-09.15, KS kl 09.15-09.30.

 •   5

  LSS-boende autism Bollebygd centralort (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Intresseanmälan av markförvärv för bostadsbebyggelse, öster om Skräddargårdshöjd (Erikstorp 1:183 m.fl) (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Svar på motion (S) om att hyra ut övervåningen i modulerna på Lokes väg till studenter (kf fattar slutligt beslut)

 •   8

  Svar på motion (FR) om att Trafikverket ska genomföra bullermätningar längs Rv 40 (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Svar på motion (MP) om sänkt bygglovstaxa för energisnåla hus (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Svar på motion (V) om tillgänglighet för rörelsehindrade vid kommunens allmänna badplatser (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Svar på motion (S) om ledsagning i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Svar på motion (FR) om Trafikverkets närvaro i en invånar- och brukardialog om gång- och cykelvägar (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Svar på motion (V) gällande mark för industrietablering (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Svar på motion (V) om närtrafik till väg 180 (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Svar på medborgarförslag om en busslinje mellan Bollebygd och Hindås (ks fattar slutligt beslut)

 •   16

  Svar på medborgarförslag om fler pendelparkeringsplatser i centrum (ks fattar slutligt beslut)

 •   17

  Överenskommelse med pensionärsföreningarna om utdelning av broddar - utvärdering

 •   18

  Utbetalning av partistöd 2019 - Vänsterpartiet (kf fattar slutligt beslut)

 •   19

  Sammanträdesplan 2020 för kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunstyrelsens arbetsutskott (kf fattar slutligt beslut)

 •   20

  Beslut om markanvisning för bostäder inom Tyftet 2, Annas väg - återremiss

 •   21

  Svar på initiativärende om områdesbestämmelser, Östra Nedsjön, Tubbared (ks fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.