Hoppa över navigering

Möte 2019-09-09

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:45 KSO kontor
 •   1

  Upprop

 • Förslag: Onsdag 18 sepember kl 14 i kommunhuset.

 •   3

  Anmälan jäv

 • Ks och SBN) Ordförande, vice ordförande och förvaltningschefer kallade.

 •   5

  Projekt Bergadalen - information (inga handlingar)

 •   6

  Policy för konstnärlig utsmyckning av kommunala byggnader och offentliga platser (kf fattar slutligt beslut)

 •   7

  Revidering av styrmodell för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   8

  Verksamhetsplan för det gemensamma folkhälsoarbetet 2020 mellan södra hälso- och sjukvårdsnämnden och Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Taxor för Räddningstjänstens myndighetsutövning 2020 (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Risk- och sårbarhetsanalys för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   11

  Svar på motion (SD) om tillgänglig uppkoppling på Bollegården (kf fattar slutligt beslut)

 •   12

  Svar på motion (FR) om att bevara gamla fastigheter (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Svar på motion (FR) om bristerna i trafiksäkerhet vid Brandshed (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2019 (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Ansökan om bidrag, Hulta golfklubb

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.