Hoppa över navigering

Möte 2019-10-08

Kommunstyrelsens arbetsutskott
13:00 - 16:30 KSO kontor
 •   1

  Upprop

 • Förslag: Onsdag 16 oktober kl 13 i kommunhuset.

 •   3

  Anmälan jäv

 •   4

  Planprioritering 2019-2020, för Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   5

  Intresseanmälan av markförvärv för bostadsbebyggelse, öster om Skräddargårdshöjd, Erikstorp 1:183 m.fl. (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Dagvattenpolicy för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   7

  Inrättande av investeringsfond inom VA-verksamheten (kf fattar slutligt beslut)

 •   8

  Ny borgensförbindelse, regressavtal och avtal om medlemmarnas ansvar, med Kommuninvest i Sverige AB (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Upphandling och avtal för uppdatering av översiktsplan – delegeringsrätt till kommunstyrelsens arbetsutskott (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Svar på medborgarförslag om badhus i Rinna friluftsområde (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Svar på motion (C) om webbsända nämndmöten (kf fattar slutligt beslut)

 • Bollebygds kommun har varje år sedan 2003 utsett en Bollebygdsambassadör. Personen eller personerna som utses ska agera som goda ambassadörer genom att hjälpa till och sprida en positiv bild av Bollebygds kommun. För att kunna utses till ambassadör måste personen eller personerna ha anknytning till kommunen, antingen vara bosatta eller ha bott i kommunen. Inför varje utnämning får allmänheten komma in med förslag på kandidater. Det är politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott och kommunfullmäktiges presidium som utser årets Bollebygdsambassadör.

 •   13

  Europa Direkt, anställning av projektledare

 •   14

  Preliminära anvisningsandelar för mottagande av ensamkommande barn - diskussion

 •   15

  Förslag från Migrationsverket till länstal 2020 nyanlända - diskussion

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.