Hoppa över navigering

Möte 2019-11-07

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 12:50 KSO kontor
 •   1

  Upprop

 • Förslag: Tisdag 12 november kl 16, i kommunhuset.

 •   3

  Anmälan jäv

 • Socialnämnden kl 08.30-09.00. Kommunstyrelsen kl 09.00-09.30.

 •   5

  Godkännande av exploateringsavtal - detaljplan för Getabrohult 1:17; Hallaslätt del 2 (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Lokalresursplan 2019-2028 för Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Revisionsrapport; Granskning av exploateringsprocessen i Bollebygds kommun - yttrande till revisionen (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Revidering av bolagsordning för Gryaab AB (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Revidering av förbundsordning för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Svar från socialnämnden på begäran om yttrande, LSS-boende autism (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Uppföljningsrapport oktober 2019 för kommunstyrelsen - information (inga handlingar)

 •   12

  Uppföljningsrapport oktober 2019 för Bollebygds kommun - information (inga handlingar)

 •   13

  Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2019 - återremiss (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Handlingsprogram för krisberedskap 2019-2022 (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Reglemente för krisledningsnämnden 2019-2022 (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Revidering av VA-taxan 2020 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Taxa för offentlig kontroll av livsmedel (kf fattar slutligt beslut)

 • Obs! Taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2020.

 •   19

  Samråd om ändring av detaljplan för del av Erikstorp 1:183 m fl - samrådsyttrande (ks fattar slutligt beslut)

 •   20

  Riktlinjer för ksau info/planberedning (ks fattar slutligt beslut)

 •   21

  Revidering av instruktion för kommunchefen (ks fattar slutligt beslut)

 •   22

  Näringslivsstrategi för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   23

  Europa Direktkontor – ny projektperiod 2021-2025 (ks fattar slutligt beslut)

 •   24

  Planering för utveckling av boendeformer för äldre (ks fattar slutligt beslut)

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.