•   1

  Upprop

 • Förslag: Tisdag 12 november kl 16, i kommunhuset.

 •   3

  Anmälan jäv

 • Socialnämnden kl 08.30-09.00. Kommunstyrelsen kl 09.00-09.30.

 •   5

  Godkännande av exploateringsavtal - detaljplan för Getabrohult 1:17; Hallaslätt del 2 (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Lokalresursplan 2019-2028 för Bollebygds kommun (ks fattar slutligt beslut)

 •   7

  Revisionsrapport; Granskning av exploateringsprocessen i Bollebygds kommun - yttrande till revisionen (ks fattar slutligt beslut)

 •   8

  Revidering av bolagsordning för Gryaab AB (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Revidering av förbundsordning för Södra Älvsborgs räddningstjänstförbund (SÄRF) (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Svar från socialnämnden på begäran om yttrande, LSS-boende autism (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Uppföljningsrapport oktober 2019 för kommunstyrelsen - information (inga handlingar)

 •   12

  Uppföljningsrapport oktober 2019 för Bollebygds kommun - information (inga handlingar)

 •   13

  Redovisning av obesvarade motioner, hösten 2019 - återremiss (kf fattar slutligt beslut)

 •   14

  Handlingsprogram för krisberedskap 2019-2022 (kf fattar slutligt beslut)

 •   15

  Reglemente för krisledningsnämnden 2019-2022 (kf fattar slutligt beslut)

 •   16

  Revidering av VA-taxan 2020 för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   17

  Taxa för offentlig kontroll av livsmedel (kf fattar slutligt beslut)

 • Obs! Taxan ska börja gälla från och med 1 januari 2020.

 •   19

  Samråd om ändring av detaljplan för del av Erikstorp 1:183 m fl - samrådsyttrande (ks fattar slutligt beslut)

 •   20

  Riktlinjer för ksau info/planberedning (ks fattar slutligt beslut)

 •   21

  Revidering av instruktion för kommunchefen (ks fattar slutligt beslut)

 •   22

  Näringslivsstrategi för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   23

  Europa Direktkontor – ny projektperiod 2021-2025 (ks fattar slutligt beslut)

 •   24

  Planering för utveckling av boendeformer för äldre (ks fattar slutligt beslut)

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.