Hoppa över navigering

Möte 2019-12-02

Kommunstyrelsens arbetsutskott
08:30 - 11:15 KSO kontor
 •   1

  Upprop

 • Förslag: Tisdag 10 december kl 9, i kommunhuset.

 •   3

  Anmälan jäv

 • Tider: SN kl 8.30-9, SBN 9-9.30.

 •   5

  Gemensamt IT-stöd för hälso- och sjukvården i Västra Götaland (Framtidens Vårdinformationsmiljö, FVM) (ks fattar slutligt beslut)

 •   6

  Revidering av styrmodell för Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   7

  Ansökan om utökad kommunal borgen till Stiftelsen Bollebygds Hyresbostäder (kf fattar slutligt beslut)

 •   8

  Svar på motion (M) om att inrätta ett tillgänglighetspris i Bollebygds kommun (kf fattar slutligt beslut)

 •   9

  Svar på motion (C) om att öka transparensen i kommunens rättsfall (kf fattar slutligt beslut)

 •   10

  Godkännande av tillägg till exploateringsavtal, Erikstorp 1:183 m.fl., öster om Skräddargårdshöjd (ks fattar slutligt beslut)

 •   11

  Exploateringsavtal för del av Flässjum 1:16, Källevägen (ks fattar slutligt beslut)

 •   12

  Återkallande av medborgarförslag om att behålla insatser genom SoL vid överklagan (kf fattar slutligt beslut)

 •   13

  Utdelning av medel för demokratistipendium 2019 till ungdomsrådet

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.