Hoppa över navigering
 •   1

  Justeringens plats och tid

 •   2

  Ekonomisk uppföljning per april

 •   3

  Svar på motion om att använda solenergi på kommunala fastigheter

 •   4

  Konstnärlig utsmyckning i F-6 skolan

 •   6

  Information angående föreläggande av Länsstyrelsen

 •   7

  Behovsutredning och tillsynsplan 2016-2018

 •   8

  Inlag 1:11 – Beslut om strandskyddsdispens

 •   9

  Hestra 3:17 – Beslut om bygglov

 •   10

  Information angående kalkyl Bergadalen, etapp 2

 •   11

  Åtgärdsvalsstudie Väg 1757 Olsfors

 •   12

  Upphandling av tekniska konsulter – geoteknik och markmiljö

 •   13

  Delegation avseende samordnad upphandling för ramavtal

 •   15

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   16

  Anmälningsärenden

 •   17

  Förvaltningen informerar

 •   18

  Ledamöter informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.