Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare och justeringens tid

 •   2

  Dialog med de förtroendevalda revisorerna

 •   3

  Erikstorp 2:79 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus

 •   4

  Erikstorp 2:80 Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus

 •   5

  Bollebygds Kyrkby 1:36 – Beslut om strandskyddsdispens

 •   6

  Yttrande angående överklagan avloppsanläggning Slätthult 1:11

 •   7

  Ansökan om nytt tillstånd för Grönbo bergtäkt

 •   8

  Information angående kommuners åtaganden

 •   9

  Avtal - markupplåtelse Buagärde

 •   10

  Soppåsar för matavfall

 •   11

  Omläggning av VA-ledningar Brunnsgatan 2:12

 •   12

  Upphandling VA-entreprenad Brunnsgatan

 •   13

  Marköverlåtelseavtal Malmgården

 •   14

  Detaljplan för Flässjum 1:7 m.fl., Malmgården – beslut om antagande

 •   15

  Avtal om blockuthyrning av lägenheter inom Töllsjö 1:65

 • Samhällsbyggnadschef Ann-Charlotte Lind informerar nämnden om pågående rekryteringar och de invånardialoger som genomförts. Invånarna har inkommit med ett flertal förbättringsåtgärder som förvaltningen hoppas kunna genomföra.

 •   17

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   18

  Anmälningar för kännedom

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.