Hoppa över navigering
 •   1

  Besök på nya Bollebygdskolan F-6

 •   2

  Workshop inför verksamhetsplanering och budget 2017

 •   3

  Val av justerare

 •   4

  Presentation av nyanställda

 •   5

  Grimsås 1:22 Ansökan om strandskyddsdispens

 •   6

  Kesebol 1:18 Ansökan om bygglov för ett enbostadshus med carport

 •   7

  Backa vattentäkt, ny brunn

 •   8

  Nytt tillstånd för Bollebygds reningsverk

 •   9

  Parkeringsförbud del av Ballebovägen

 •   10

  Parkeringsförbud Hallaslättsvägen

 •   11

  Parkeringsförbud del av Villavägen

 •   12

  Gatubelysning Brunnsgatan

 •   13

  Svar på motion om gång- och cykelvägar

 •   14

  Bostadsförsörjningsprogram för Bollebygds kommun 2017-2026

 •   15

  Ansökan om planbesked för del av fastigheten Flässjum 4:97

 •   16

  Delårsrapport för Samhällsbyggnadsnämnden 2016

 •   17

  Sammanträdestider 2017 för samhällsbyggnadsnämnden

 •   18

  Upphandling av bullerutredningar utomhusmiljö

 •   19

  Förvaltningen informerar

 •   20

  Ledamöter informerar

 •   21

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   22

  Anmälningsärenden

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.