Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Information om alkohollagen och tillståndsprocessen

 •   3

  Riktlinjer för alkoholservering i Bollebygds kommun

 •   4

  Flässjum 2:76 Ansökan om serveringstillstånd

 •   5

  Hägsbol 1:9 Ansökan om strandskyddsdispens för garagebyggnad

 •   6

  Hägsbol 1:14, Ansökan om strandskyddsdispens

 •   7

  Vägbelysning Brunnsgatan

 •   8

  Trafikföreskrift parkeringsförbud del av Galgbackevägen

 •   9

  Revidering av VA-taxa 2017

 •   10

  Utökning av verksamhetsområde för den allmänna kommunala VA-anläggningen

 •   11

  Uppföljningsrapport per oktober 2016, samhällsbyggnadsnämnden

 •   12

  Revidering investeringsbudget 2017

 •   13

  Information om riktlinjer för exploateringsavtal

 •   14

  Ansökan om planbesked på del av fastighet Flässjum 1:16, Källevägen Bollebygd

 •   15

  Svar på medborgarförslag angående införande av parkeringsskiva i Bollebygds centrum

 •   16

  Intern kontrollplan, samhällsbyggnadsnämnden 2017, tjänsteskrivelse 2016-09-20

 •   17

  Flässjum 1:205- Begäran om ianspråktagande av investeringsmedel till ombyggnation

 •   18

  Flässjum 2:104- Beslut om att utföra renovering av lägenhet för medel inom budget.

 •   19

  Information om kundundersökningen Kritik på teknik 2016

 •   20

  Förvaltningen informerar

 •   21

  Ledamöter informerar

 •   22

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   23

  Anmälningsärenden

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.