Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Information från tillträdande verksamhetschef om kommande uppdrag

 •   3

  Information om dispens för renhållning

 •   4

  Information om Tyftet etapp 2

 •   5

  Information om Bergadalen

 •   6

  Flässjum 13:1 Behov av befintliga lokaler

 •   7

  Verksamhetsplan och budget 2017, samhällsbyggnadsnämnden

 •   8

  Fjällastorp 2:16 ( del av ) Ansökan förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus och garage/förråd

 •   9

  Bollebygds Kyrkby 1:28 del 4 Ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus med garage

 •   10

  Kråktorp 2:4, Ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus och garage

 •   11

  Bollebygds Kyrkby 1:28 del 2 Ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus med garage

 •   12

  Bollebygds Kyrkby 2:52 Ansökan om förhandsbesked

 •   13

  Information om skylten vid Rävlandavägen

 •   14

  Riktlinjer för alkoholservering i Bollebygds kommun

 •   15

  Bollebygds-Holmen 1:10 Ansökan om strandskyddsdispens

 •   16

  Byggsanktionsavgift

 •   17

  Information om markolv, Bergadalen

 •   18

  Granskning av intern kontroll i kommunens process för debitering

 •   19

  Information om riktlinjer för markanvisningar

 •   20

  Granskning av exploateringsverksamheten

 •   21

  Förvaltningen informerar

 •   22

  Ledamöter informerar

 •   23

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   24

  Anmälningsärenden

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.