Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Presentation av nya medarbetare

 •   3

  Information om resan till Knivsta

 •   4

  Detaljplan för del av Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgård – Beslut om samråd

 •   5

  Information om bostadsförsörjningsprogram 2017-2026

 •   6

  Riktlinjer för exploateringsavtal

 •   7

  Riktlinjer för markanvisningar

 •   8

  Begäran om uppdrag för ändring av detaljplan för del av Erikstorp 1:4, Tyftet

 •   9

  Begäran om uppdrag för framtagande av planprogram för Fjällastorp-Dammkullen

 •   10

  Information om auktualitetsförklaring av översiktsplan för Bollebygds kommun

 •   11

  Erikstorp 2:81 m.fl. Ansökan om bygglov nybyggnad flerbostadshus

 •   12

  Erikstorp 1:218 – Nybyggnad av enbostadshus och carport med förråd

 •   13

  Örlid 1:73 Ansökan om tidsbegränsat bygglov för ändrad användning av bostadshus till HVB-hem

 •   14

  Eriktstorp 1:226 - Nybyggnad av enbostadshus och garage samt installation av braskamin med tillhörande skorsten

 •   15

  Svedjorna 1:11 och Svedjorna 1:12- Ansökan om förhandsbesked för nybyggnad av två enbostadshus

 •   16

  Svedjorna 1:10, Svedjorna 1:13 Ansökan om förhandsbesked för två st nybyggda enbostadshus och ett pumphus

 •   17

  Backa 1:12- Ansökan om förhandsbesked för nybyggnation av två enbostadshus med garage

 •   18

  Svar på motion om nämnders behov av medel och lokaler för förvaltning och medborgarservice

 •   19

  Svar på motion om fler papperskorgar i Töllsjö

 •   20

  Svar på motion om skylt med parkeringsförbud vid Bollegården

 •   21

  Svar på medborgarförslag om trafiksituationen på Göteborgsvägen

 •   22

  Revidering av delegationsföreskrifter och delegationsordning samhällsbyggnadsnämnden 2017

 •   23

  Upphandling av konsulter för bygglovshandläggning

 •   24

  Upphandling av tekniska konsulter - naturinventeringar

 •   25

  Upphandling av exploateringsingenjör

 •   26

  Förvaltningen informerar

 •   27

  Ledamöter informerar

 •   28

  Anmälningsärenden

 •   29

  Redovisning av delegationsbeslut

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.