Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Fagerhult 1:28- Ansökan om förhandsbesked för uppförande av ett enbostadshus

 •   3

  Fjällastorp 1:19 Ansökan förhandsbesked

 •   4

  Behovsutredning och tillsynsplan 2017-2019

 •   5

  Uppföljning av tillsynsplan 2016

 •   6

  Årsrapport samhällsbyggnadsnämnden 2016

 •   7

  Framtidens spillvattenrening, Bollebygds kommun

 •   8

  Trafikföreskrift parkeringsskiva

 •   9

  Upphandling entreprenad ombyggnation Råssa ÅVC

 •   10

  Upphandling entreprenad Skattegårdsparken

 •   11

  Planbesked för Bollebygds kyrkby 2:57

 •   12

  Planansökan för Flässjum 2:52

 •   13

  Planbesked för Erikstorp 2:31

 •   14

  Upphandling av elgrossistmaterial

 •   15

  Begäran om namnsättning del av fastighet Flässjum 1:16

 •   16

  Begäran om namnsättning del av fastighet Erikstorp 1:14

 •   17

  Begäran om namnsättning del av fastighet Flässjum 4:97

 •   18

  Begäran om namnsättning del av fastighet Flässjum 12:77

 •   19

  Begäran om namnsättning Bollebygds prästgård 1:5

 •   20

  Förvaltningen informerar

 •   21

  Ledamöter informerar

 •   22

  Anmälningsärenden

 •   23

  Redovisning av delegationsbeslut

 • § 49

  Anmälningsärenden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.