Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Presentation av nya medarbetare

 •   3

  Spjuthult 1:16 Ansökan förhandsbesked

 •   4

  Jordås 1:96 Ansökan om förhandsbesked

 •   5

  Kaggabo 1:4, 1:25, 1:26, 1:27 Ansökan om förlängt förhandsbesked

 •   6

  Nedflo 1:21 Ansökan bygglov tillbyggnad enbostadshus

 •   7

  Inlag 1:9 – Bygglov för nybyggnad av enbostadshus

 •   8

  Grimsås 3:1 Ansökan om strandskyddsdispens

 •   9

  Nässlehult 1:20, strandskyddsdispens påbyggnad av garage

 •   10

  Installation av braskamin utan startbesked

 •   11

  Behovsutredning och tillsynsplan 2017-2019

 •   12

  Svar på motion om en miljötankstation med el och biogas

 •   13

  Samhällsbyggnadsnämndens yttrande om nybyggnation skola 7-9, förskola samt allaktivitetshall i Bollebygds tätort

 •   14

  Nybyggnation gruppbostad LSS med inriktning autism

 •   15

  Upphandling av livsmedel

 •   16

  Uppföljningsrapport per februari 2017, samhällsbyggnadsnämnden

 •   17

  Statlig medfinansiering kommunala gator och vägar 2018

 •   18

  Detaljplan för del av Erikstorp 1:4, Sockelvägen – Beslut om samråd

 •   19

  Erikstorp 1:4 m fl, prissättning av tomter etapp 2

 •   20

  Detaljplan för Getabrohult 1:17 m. fl Flugger färg

 •   21

  Budgetunderlag för Samhällsbyggnadsnämnden 2018-2020

 •   22

  Muntlig återrapportering om betalningsströmmar med anledning av revisionsrapport från PWC

 •   23

  Information om Bergadalen, marklov

 •   24

  Förvaltningen informerar

 •   25

  Ledamöter informerar

 •   26

  Anmälningsärenden

 •   27

  Redovisning av delegationsbeslut

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.