Hoppa över navigering
 •   1

  Val av justerare

 •   2

  Ansökan om serveringstillstånd

 •   3

  La Familia Bollebygd Hulta - Återkallelse av stadigvarande tillstånd för servering till allmänheten

 •   4

  Ansökan om serveringstillstånd

 •   5

  Tillsynsplan alkohol, tobak och folköl

 •   6

  Tillsyn enligt alkohollagen och tobakslagen, yttrande

 •   7

  Information om förlängd kompletteringstid bygglov Tullebo

 •   8

  Muntlig återrapportering om betalningsströmmar (bygglov) med anledning av revisionsrapport från PWC

 •   9

  Byggsanktionsavgift

 •   10

  Erikstorp 1:225 - Nybyggnad av komplementbyggnad med garage och förråd

 •   11

  Gesebol 2:17 – Ansökan om bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   12

  Jordås 1:111 Strandskyddsdispens för byggnation av bastu

 •   13

  Grimsås 1:20 Strandskyddsdispens för två bostadshus och garage

 •   14

  Svar på motion om en miljötankstation med el och biogas

 •   15

  Ansökan om förtur i tomtkön

 •   16

  Revidering av regler för kommunal tomtkö, Bollebygds kommun

 •   17

  Uppföljningsrapport per april 2017, samhällsbyggnadsnämnden

 •   18

  Förvärv av fastighet Töllsjö 1:34

 •   19

  Förvärv av fastigheten Töllsjö 1:65- Bollebygds kommun

 •   20

  Förvärv av fastigheterna Fjällastorp 1:10 och 1:11

 •   21

  Försäljning och fastighetsreglering av mark inom detaljplan för Bergadalen, Erikstorp 1.:183

 •   22

  Begäran om namnsättning detaljplan för Flässjum 2:52

 •   23

  Begäran om namnsättning detaljplan för del av Erikstorp 1:4

 •   24

  Förvaltningen informerar

 •   25

  Ledamöter informerar

 •   26

  Anmälningsärenden

 •   27

  Redovisning av delegationsbeslut

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.