Hoppa över navigering
 • Måndagen den 28 augusti, klockan 16:00 i kommunhuset.
  Justerare Sandra Eliasson (C) med Jakob Engelbrektsson (S) som ersättare.

 •   2

  Presentation av nya medarbetare


 •  

 •   4

  Detaljplan för del av Erikstorp 1:4, TYFTET Olofs väg

 •   5

  Begäran om planbesked Flässjum 10:1

 •   6

  Upphandling, Malmgården - Flytt av Tingshuset och arrest samt mark, väg och VA-utbyggnad

 •   7

  Förfrågan om försäljning av mark inom Erikstorp 1:183

 •   8

  Del av Töllsjö 1:63 Ansökan om förhandsbesked

 •   9

  Del av Töllsjö 1:63 Ansökan om förhandsbesked

 •   10

  Getabrohult 1:10 Ansökan förhandsbesked

 •   11

  Morjhult 4:43, Tillbyggnad av enbostadshus med tak

 •   12

  Hestra 3:13 Strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus och garage

 •   13

  Hestra 3:13 - Förhandsbesked om nybyggnad av enbostadshus och garage

 •   14

  Ansökan om serveringstillstånd

 •   15

  Jordås 1:59 Strandskyddsdispens för bastu samt inglasning av altan

 •   16

  Bollebygds-Holmen 1:16 Strandskyddsdispens

 •   17

  Delårsuppföljning av tillsynsplan 2017

 •   18

  Svar på motion avseende användandet av kraftstationer i kommunens sjöar och vattendrag

 •   19

  Holmareds vägsamfällighet ansökan iståndsättningsbidrag

 •   20

  Fjälla vägsamfällighet iståndsättningsbidrag

 •   21

  Ansökan om iståndsättningsbidrag Morjhult Laggaregården 1

 •   22

  Förvärv av fastighet Töllsjö 1:63 (del av )

 •   23

  Tillägg till samhällsbyggnadsnämndens delegationsförteckning och delegationsordning 2017

 •   24

  Förvaltningen informerar

 •   25

  Ledamöter informerar

 •   26

  Anmälningsärenden

 •   27

  Redovisning av delegationsbeslut

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.