Hoppa över navigering
 • Måndagen den 25 september, klockan 16:00 i kommunhuset.
  Justerare Sandra Eliasson (C) med Otto Andreasson (S) som ersättare.

 •   2

  Presentation av nya medarbetare

 •   3

  Information om måltidsverksamheten

 •   4

  Information om lokalvårdsverksamheten

 •   5

  Ny vattentäkt i Töllsjö

 •   6

  Upphandling av grovavfall och farligt avfall Råssa ÅVC

 •   7

  Hestra 3:17 – Bygglov utan bindande förhandsbesked

 •   8

  Erikstorp 1:62 – Bygglov och startbesked för uppförande av stödmur vid tomtgräns

 •   9

  Jordås 1:55 - Förhandsbesked för nybyggnad av enbostadshus

 •   10

  Jordås 1:55 Strandskyddsdispens för uppförande av enbostadshus

 •   11

  Getabrohult 2:10, ansökan om bygglov för motorbana med enduromotorcyklar

 •   12

  Byggsanktionsavgift

 •   13

  Försäljning av tomter inom Tyftet, etapp 2.

 •   14

  Ansökan om planbesked Flässjum 2:102

 •   15

  Förvärv av fastighet Töllsjö 1:65- Bollebygds kommun

 •   16

  Initiativärende - Områdesbestämmelser, Östra Nedsjön, Tubbared

 •   17

  Förvaltningen informerar

 •   18

  Ledamöter informerar

 •   19

  Meddelanden

 •   20

  Redovisning av delegeringsbeslut

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.