Hoppa över navigering
 • Måndagen den 23 oktober, klockan 16:00 i kommunhuset.
  Justerare Caroline Frodin (SD) med Jakob Engelbrektsson (S) som ersättare.

 •   2

  Information om lokalvårdsverksamheten

 •   3

  Information om planprioriteringar

 •   4

  Tullebo 1:51 Avvisande av avloppsansökan

 •   5

  Geskeby 1:2 – Strandskyddsdispens för ny byggnad

 •   6

  Hestra 3:11 – Strandsskyddsdispens för ersättningshus, garage och bastu

 •   7

  Henå 1:9 – Förhandsbesked för enbostadshus med garage/förråd

 •   8

  Forsa 2:21 – Ansökan om förhandsbesked för ett enbostadshus

 •   9

  Byggsanktionsavgift – Beslut om sanktionsavgift

 •   10

  Byggsanktionsavgift – Installation av pelletspanna och rökkanal utan startbesked

 •   11

  Byggsanktionsavgift - Installation av eldstad & rökkanal utan startbesked

 •   12

  Byggsanktionsavgift - Uppförande av komplementbyggnad utan bygglov eller startbesked

 •   13

  Detaljplan för del av Erikstorp 1:4, Sockelvägen

 •   14

  Delårsrapport för Samhällsbyggnadsnämnden 2017

 •   15

  Begäran om adressättning för Töllsjö-Slätthult 2:6

 •   16

  Begäran om adressändring för Töllsjö-Slätthult 3:4

 •   17

  Ändring av adress för boende på Petared & Petared Hedeås

 •   18

  Sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden 2018

 •   19

  Information om risk- och väsentlighetsanalys (internkontroll)

 •   20

  Upphandling av storhushåll

 •   21

  Förvaltningen informerar

 •   22

  Ledamöter informerar

 •   23

  Meddelanden

 •   24

  Delegationsbeslut

 • § 187

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.