Hoppa över navigering
 • Onsdagen den 22 november, klockan 16:30 i kommunhuset.
  Justerare Bengt Classon (M) med Otto Andreasson (S) som ersättare.

 •   2

  Revidering av VA-taxa 2018

 •   3

  Revidering av investeringsmedel avseende ombyggnad Råssa ÅVC

 •   4

  Information om Skattegårdsparken

 •   5

  Detaljplan för del av Erikstorp 1:4, Tyftet Olofs väg – Beslut om granskning

 •   7

  Byggsanktionsavgift – Uppförande av mur utan bygglov eller startbesked

 •   8

  Flässjum 2:146 – Ansökan om bygglov för komplementbyggnad

 •   9

  Erikstorp 3:38 – Ansökan om bygglov för tillbyggnad

 •   10

  Flässjum 1:16 – Ansökan om förhandsbesked för industribyggnad

 •   11

  Hestra 3:13 – Förhandsbesked för enbostadshus med garage/carport

 •   12

  Flässjum 1:16 – Ansökan om förhandsbesked för tre enbostadshus med komplementbyggnad

 •   13

  Rinna 1:2 Ansökan förhandsbesked

 •   14

  Lokalisering av förskola samt skola för årskurs 7-9

 •   15

  Internkontrollplan, samhällsbyggnadsnämnden 2018

 •   16

  Svar på motion om marknad på Gästgivaretorget

 •   17

  Upphandling av rörmaterial

 •   18

  Förvaltningen informerar

 •   19

  Ledamöter informerar

 •   20

  Meddelanden

 •   21

  Delegationsbeslut

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.