Hoppa över navigering
 • Måndagen den 18 december, klockan 16:00 i kommunhuset.
  Justerare Stefan Waldeholt (M) med Jakob Engelbrektsson (S) som ersättare.

 •   2

  Presentation av nya medarbetare

 •   3

  Verksamhetsplan och budget 2018, samhällsbyggnadsnämnden

 •   4

  Uppföljning per oktober, samhällsbyggnadsnämnden

 •   5

  Information om heltid som norm (inga handlingar)

 •   6

  Presentation av medarbetarenkät (inga handlingar)

 •   7

  Översiktsplan för Bollebygds kommun (open space) - information (inga handlingar)

 •   8

  Ansökan om planbesked för Fjällastorp 1:14 och 1:17 (ks fattar slutligt beslut)

 •   9

  Uppdrag för framtagande av planprogram för Mjöshult-Glosås (ks fattar slutligt beslut)

 •   10

  Revidering av delegationsförteckning och delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden 2018

 •   11

  Byggsanktionsavgift – Installation av insatskamin utan startbesked

 •   12

  Fagerhult 2:19 – Förhandsbesked för enbostadshus och garage

 •   13

  Kulla 1:54 – Bygglov för två mindre byggnader

 •   14

  Hägsbol 1:12 - Beslut om strandskyddsdispens för befintlig altan med skärmtak och komplementbyggnader

 •   15

  Erikstorp 3:38 – Ansökan om bygglov för tillbyggnad - återremiss

 •   16

  Nedflo 1:58 Ansökan om bygglov & rivningslov

 •   17

  Upphandling av laboratorietjänster

 •   18

  Upphandling av slam från reningsverk

 •   19

  Upphandling av spol- och slamsugningstjänster samt ledningsfilmning/TV-inspektion av enskilda avlopp

 •   20

  Svar på motion om laddstolpar vid pendelparkeringen vid stationsvägen (kf fattar slutligt beslut)

 •   21

  Namnsättning av detaljplaner för Getabrohult 1:17 och 1:2

 •   22

  Ändring av adresser längs Särnmarks väg

 •   23

  Förvaltningen informerar

 •   24

  Ledamöter informerar

 •   25

  Meddelanden

 •   26

  Delegationsbeslut

 • § 237

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.