Hoppa över navigering
 • Torsdagen den 22 februari, klockan 17:00 i kommunhuset.
  Justerare: Caroline Frodin (SD), med Otto Andreasson (S) som ersättare.

 •   2

  Detaljplan för del av Bollebygds prästgård 1:2, Prästgården- Beslut om granskning

 •   3

  Detaljplan för del av Erikstorp 1:4, Sockelvägen – Beslut om antagande

 •   4

  Detaljplan för del av Flässjum 4:97, Odinslund – Beslut om Samråd

 •   5

  Information om markanvisning på Bergadalen (direkt), "förskoletomten"

 •   6

  Information om markanvisning (anbud) på Tyftet 2, Annas väg, 7 tomter

 •   7

  Yttrande över planprogram för Kullaområdet - samråd

 •   8

  Svar på medborgarförslag om utbyggnad av cykelväg mellan Sandared och Olsfors

 •   9

  Erinran- olovlig avverkning på kommunens fastighet Flässjum 12:77

 •   10

  Revidering av delegationsordning och delegationsföreskrifter för samhällsbyggnadsnämnden 2018

 •   11

  Uppföljning av tillsynsplan 2017

 •   12

  Behovsutredning bygg- och miljöenheten 2018-2020

 •   13

  Tillsynsplan och kontrollplan 2018

 •   14

  Svar på motion om att bevara kulturlandskapet i Nolåns dalgång

 •   15

  Upphandling av hushållsentreprenad 2019

 •   16

  Upphandling tekniska konsulter - MKB

 •   17

  Förvaltningen informerar

 •   18

  Ledamöter informerar

 •   19

  Meddelanden

 •   20

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • § 38

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.