Hoppa över navigering
 • Tisdagen den 27 mars, klockan 16:00 i kommunhuset.
  Justerare: Caroline Frodin (SD), med Jakob Engelbrektsson (S) som ersättare.

 •   2

  Ansökan om ändring av serveringstillstånd

 •   3

  Nedflo 1:79 – föreläggande om att vidta åtgärder för att förhindra vatteninträngning på grannfastigheten Nedflo 1:56

 •   4

  Mjöshult 1:13 Ansökan förhandsbesked enbostadshus

 •   5

  Fjällastorp 4:2 – Förhandsbesked för ett enbostadshus och garage

 •   6

  Grimsås 1:20 – Förhandsbesked för två enbostadshus och garage

 •   7

  Fjälla 1:110 – Förhandsbesked för enbostadshus

 •   8

  Töllsjö 1:14 – Bygglov med lokaliseringsprövning för enbostadshus med garage

 •   9

  Bollebygds Kyrkby 1:18 – Strandskyddsdispens för tre enbostadshus med garage

 •   10

  Råssa 1:22 – Beslut om bygglov för kontorsmodul

 •   11

  Buagärde 1:22 – Beslut om bygglov för tillbyggnad av industrilokal

 •   12

  Redovisning av strandskyddsdispenser 2015-2017

 •   13

  Återbruksprojekt Bollebygds kommun

 •   14

  Information om hållbarhetsindex - VA

 •   15

  Information om plockanalys - avfall

 •   16

  Uppföljningsrapport per februari 2018, samhällsbyggnadsnämnden

 •   17

  Årsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2017

 •   18

  Arrendeavtal avseende del av Erikstorp 1:183

 •   19

  Markanvisning för bostäder inom Tyftet 2, Annas väg, beslut om uppdrag

 •   20

  Krisplan för samhällsbyggnadsförvaltningen

 •   21

  Försäljning av fastighet Töllsjö 1:34

 •   22

  Upphandling av hygien- och städprodukter

 •   23

  §1 NB Namnsättning av skola, förskola och idrottshall

 •   24

  §2 NB Namnsättning av detaljplan för Bollebygds prästgård 1:5

 •   25

  Förvaltningen informerar

 •   26

  Ledamöter informerar

 •   27

  Meddelanden

 •   28

  Redovisning av delegeringsbeslut

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.