Hoppa över navigering
 • Fredagen den 27 april, klockan 16:00 i kommunhuset.
  Justerare: Bengt Classon (M), med Otto Andreasson (S) som ersättare.

 •   2

  Yttrande över ansökan om användning av bekämpningsmedel inom yttre skyddszon för Backa vattentäkt

 •   3

  Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar i Bollebygds kommun

 •   4

  Rutin vid tillsyn av enskilda avlopp

 •   5

  Inlag 1:13 Strandskyddsdispens för uppförande av gäststuga

 •   6

  Byggsanktionsavgift

 •   7

  Beslut om byggsanktionsavgift

 •   8

  Byggsanktionsavgift för uppförande av komplementbyggnad utan bygglov och startbesked

 •   9

  Beslut om bostadsanpassningsbidrag

 •   10

  Flässjum 2:112 – Beslut om bygglov för enbostadshus och carport

 •   11

  Lövslätt 1:2 – Förhandsbesked för enbostadshus

 •   12

  Stenkulla 1:16 – Förhandsbesked enbostadshus

 •   13

  Hultet 1:7 – Bygglov enbostadshus med garage och maskinhall med lokaliseringsprövning

 •   14

  Tullebo 1:51 – Bygglov enbostadshus och garage med lokaliseringsprövning

 •   15

  Bollebygd Kyrkby 1:12 – Bygglov enbostadshus med lokaliseringsprövning

 •   16

  Buagärde 1:21 – Beslut om bygglov för tillbyggnad av industrilokal

 •   17

  Byggsanktionsavgift för tillbyggnad utan bygglov och startbesked

 •   18

  Buagärde 1:15 – Beslut om bygglov och startbesked för anläggande av parkering

 •   19

  Upphandling av byggprojektledare

 •   20

  Förvaltningen informerar

 •   21

  Ledamöter informerar

 •   22

  Meddelanden

 •   23

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • § 87

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.