Hoppa över navigering
 • Samling vid Tingshuset klockan 14.00.

 • Måndagen den 21 maj, klockan 16:00 i kommunhuset.
  Justerare Caroline Frodin (SD) med Jakob Engelbrektsson (S) som ersättare.

 •   3

  Presentation av nya medarbetare

 •   4

  Uppföljningsrapport per april 2018, samhällsbyggnadsnämnden

 •   5

  Budgetunderlag för samhällsbyggnadsnämnden, 2019-2021

 •   6

  Detaljplan för del av Flässjum 4:97, ODINSLUND – beslut om granskning

 •   7

  Detaljplan för del av Bollebygds Prästgård 1:2, Prästgården – Beslut om antagande

 •   8

  Information om exploateringsavtal för detaljplan för del av Bollebygds prästgård 1:2, Prästgården

 •   9

  Svar på medborgarförslag om utformning av Rinna friluftsområde

 •   10

  Upphandling av GC-väg Övregårdsvägen m.fl

 •   11

  Arrendeavtal avseende del av Erikstorp 1:183

 •   12

  Kulla 1:54 – Förhandsbesked lagerbyggnad

 •   13

  Kulla 1:54 – Förhandsbesked tre enbostadshus

 •   14

  Gantarås 1:4 – Bygglov enbostadshus och garage med lokaliseringsprövning

 •   15

  Hulta 1:11 – Bygglov fritidshus med lokaliseringsprövning

 •   16

  Nedflo 1:74 – Bygglov fritidshus

 •   17

  Getabrohult 1:6 – Strandskyddsdispens för andradanvändning och komplementbostadshus

 •   18

  Bollebygds-Slätthult 1:6 – Strandskyddsdispens för bostadshus och lada

 •   19

  Grönkullen 20:1 & Flässjum S:3 – Strandskyddsdipsens för panncentral, silo och värmekulvert

 •   20

  Dataskyddsombud för samhällsbyggnadsnämnden i Bollebygds kommun

 •   21

  Förvaltningen informerar

 •   22

  Ledamöter informerar

 •   23

  Meddelanden

 •   24

  Redovisning av delegeringsbeslut

 • § 110

  Meddelanden

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.