Hoppa över navigering
 • Måndag den1 oktober kl 16:00, Tingkullen

  Justerare: Bengt Classon (M) med Sandra Eliasson (C) som ersättare

 •   2

  Översiktskartor

 •   3

  Iståndsättningsbidrag Fjällavägens samfällighet

 •   4

  Iståndsättningsbidrag Mårtensbacka–Lilla Mosse

 •   5

  Iståndsättningsbidrag Torstad-Boda samfällighetsförening

 •   6

  Revidering av VA-taxan 2019

 •   7

  Råssa 1:27 – Strandskyddsdispens för panncentral och silo

 •   8

  Morjhult 4:43 – Bygglov för nybyggnation fritidshus, ersättningsbyggnad

 •   9

  Bollebygds Kyrkby 2:55 – Förhandsbesked enbostadshus och carport

 •   10

  Bollebygds-Holmen 1:16 – Strandskyddsdispens för ekonomibyggnad

 •   11

  Töllsjön – Strandskyddsdispens för nyförläggning av optifiberkabel

 •   12

  Utmed Nolån – Strandskyddsdispens för nyförläggning av optifiberkabel

 •   13

  Hägsbol 1:12 – Strandskyddsdispens för brygga

 •   14

  Bollebygds kyrkby 2:57 – Beslut om tidsbegränsat bygglov för upplag

 •   15

  Lövaslätt 1:2 – Ansökan om bygglov för enbostadshus

 •   16

  Flässjum 1:103 – Beslut om bygglov för två flerbostadshus med 34 lägenheter och 44 parkeringsplatser

 •   17

  Handläggningskostnad per timme för tillsyn, prövning och handläggning inom miljöbalken, plan- och bygglagen, lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, lag om handel med vissa receptfria läkemedel och strålskyddslagens områden

 •   18

  Plan- och bygglovtaxa

 •   19

  Begäran om förlängd tid för beviljande av bygglov inom fastigheten Erikstorp 1:253

 •   20

  Överlåtelse av del av fastighet Erikstorp 1:247

 •   21

  Avtal om anläggningsarrende inom del av Töllsjö-Stom 1:33

 •   22

  Delårsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2018

 •   23

  Sammanträdestider för samhällsbyggnadsnämnden 2019

 •   24

  Meddelanden

 •   25

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   26

  Förvaltningen informerar

 •   27

  Ledamöter informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.