Hoppa över navigering
 • Måndag 19 november klockan 16:00

  Bengt Classon (M) med Otto Andreasson (S) som ersättare

 •   3

  Presentation av ny medarbetare

 •   4

  Kartunderlag

 •   5

  Informationspunkt överföringsledningar Härryda

 •   6

  Ändring av öppettider vid Råssa återvinningscentral

 •   7

  Avtal för upprättande av LSS boende inriktning autism Bollebygd centralort

 •   8

  Yttrande kring Lokalresursplan för Bollebygds kommun

 •   9

  Upphävande av tidigare fattat beslut om investeringsmedel gällande moduler för förskola (Olsfors)

 •   10

  Extra medel för etablering av förskolemoduler Bollebygd

 •   11

  Informationspunkt tillsyn lantbruk

 •   12

  Sjögared 2:2 – Strandskyddsdispens för två enbostadshus

 •   13

  §123 SBN Fjällastorp 2:10 – Förhandsbesked enbostadshus

 •   14

  Fjällastorp 2:7 – Förhandsbesked två enbostadshus

 •   15

  Erikstorp 2:15 – Strandskyddsdispens för bostadshus

 •   16

  Råssa 1:22 – Bygglov förrådsbyggnad med lokaliseringsprövning

 •   17

  Morjhult 4:43 – Bygglov för nybyggnation fritidshus, ersättningsbyggnad

 •   18

  Nedflo 1:56 och Nedflo 1:79 Överklagan vattenintrång

 •   19

  Bollebygds Kyrkby 1:21 – Bygglov för enbostadshus med lokaliseringsprövning

 •   20

  Sanktionsavgift för fasadändring utan bygglov och startbesked

 •   21

  Bollebygds Prästgård 1:9 – Bygglov för tillbyggnad av pastorat

 •   22

  Byggsanktionsavgift för att ha tagit byggnad i bruk utan slutbesked

 •   23

  Byggsanktionsavgift för att ha tagit byggnad i bruk utan slutbesked

 •   24

  Byggsanktionsavgift för att ha tagit byggnad i bruk utan slutbesked

 •   25

  Detaljplan för Getabrohult 1:17, HALLASLÄTT – Beslut om antagande

 •   26

  Ändring av detaljplan för Erikstorp 1:183 m.fl.; ÖSTER OM SKRÄDDAGÅRDSHÖJD – Beslut om samråd

 •   27

  Informationspunkt Prästgårdsgärdet arkeologi

 •   28

  Meddelanden för kännedom

 •   29

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   30

  Ledamöter informerar

 •   31

  Förvaltningen informerar

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.