Hoppa över navigering
 • Föreslagen tid: Måndag den 21 januari klockan 08:00.

  Föreslås att justera: Emma Isfeldt (S). Ersättare: Niklas Hjelte (S)

 • Max Lundell, samhällsplanerare.

  Lars-Erik Carlsson, samhällsplanerare.

 •   3

  Ansökan om alkoholtillstånd

 •   4

  Töllsjö-Slätthult 3:5 Ansökan om strandskyddsdispens

 •   5

  Uppföljning av tillsynsplan och kontrollplan 2018

 •   6

  Behovsutredning bygg- och miljöenheten 2019-2021

 •   7

  Tillsynsplan och kontrollplan 2019

 •   8

  Informationspunkt utbildning PBL och MB

 •   9

  Överlåtelse av del av fastigheten Erikstorp 1:254

 •   10

  Revidering av delegationsföreskrifter och delegationsordning för samhällsbyggnadsnämnden

 •   11

  Val av representant och ersättare till Lygnerns vattenråd

 •   12

  Val av representant och ersättare till Mölndalsåns vattenråd

 •   13

  Val av representant och ersättare till Luft i Väst

 •   14

  Val av ombud och ersättare till Sveriges ekokommuner

 •   15

  Val av namnberedning för mandatperioden 2019-2022

 •   16

  Anmälningar för kännedom

 •   17

  Redovisning av delegeringsbeslut

 •   18

  Ledamöter informerar

 •   19

  Förvaltningen informerar

 •   20

  Kartunderlag

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.