Hoppa över navigering
 • Siv Ört, administratör

 •   2

  Informationspunkt Park-/avfallsenheten

 •   3

  Informationspunkt Reglemente och arbetsordning för nämnden

 •   4

  Petared 1:10 – Strandskyddsdispens för komplementbyggnad

 •   5

  Jordås 1:40 Ansökan om strandskyddsdispens

 •   6

  Tubbared 1:25 & 1:26 – Förhandsbesked för två enbostadshus

 •   7

  Flässjum 2:68 – Bygglov ändrad användning av industrilokal till flerbostadshus, tillbyggnad, plank på balkonger samt parkering

 •   8

  Flässjum 2:76 – Bygglov för ändrad användning av kontor till frisersalong

 •   9

  Stenkulla 1:16 –Förhandsbesked för enbostadshus, garage & förråd

 •   10

  Flässjum 2:130 – Bygglov för tillbyggnad av enbostadshus

 •   11

  Bollebygds Prästgård 1:9 – Bygglov för tillbyggnad av pastorat

 •   12

  Jordås 1:24 och Jordås 1:73 Beslut om efterbehandlingsåtgärder

 •   13

  Getabrohult 1:6 – Bygglov för ändrad användning från stall till bostad

 •   14

  Föreläggande om åtgärder Nedflo 1:79

 •   15

  Ny plan- och bygglovtaxa

 •   16

  Detaljplan för Flässjum 1:16, Källevägen – Beslut om Samråd

 •   17

  Detaljplan för del av Getabrohult 1:17 m fl., HALLASLÄTT DEL 2 – Beslut om samråd

 •   18

  Avtal om upplåtelse av bilplatser inom Flässjum 2:63

 •   19

  Försäljning av fastigheten Flässjum 3:171, tidigare del av Flässjum 3:99

 •   20

  Markanvisningsansökan för Tyftet 2, Annas väg

 •   21

  §1 NB Namnsättning av ny förskola

 •   22

  Ändring av regler för namnberedningen

 •   23

  Verksamhetsplan och budget 2019, samhällsbyggnadsnämnden

 •   24

  Tillgänglighetsanpassning av Tubbareds badplats

 •   25

  Lokaliseringsutredning Olsfors

 •   26

  Avtal för upprättande av LSS boende inriktning autism Bollebygd centralort

 •   27

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   28

  Anmälningar för kännedom

 •   29

  Ledamöter informerar

 •   30

  Förvaltningen informerar

 •   31

  Kartunderlag

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.