Hoppa över navigering
 • Föreslås att justera: Niklas Hjelte. Ersättare: Lars Afzelius

  Föreslagen tid: Onsdag den 13 mars klockan 16:00 

 •   2

  Informationspunkt Lokalvård

 •   3

  Informationspunkt Underhållsplan kommunala fastigheter

 •   4

  Äskande om tilläggsanslag för akuta underhållsåtgärder i kommunens fastigheter

 •   5

  Försäljning av de gamla brandstationerna i Töllsjö och Bollebygd

 •   6

  Årsrapport för samhällsbyggnadsnämnden 2018

 •   7

  Bygglov för nybyggnation enbostadshus

 •   8

  Ändring av detaljplan – Del av Övregården 1:4 m fl. – Beslut om samråd

 •   9

  Tilläggsavtal till köpekontrakt för fastigheten Getabrohult 1:10

 •   10

  Svar på medborgarförslag angående gatuskyltning vid Övre Skräddaregårdsvägen

 •   11

  Svar på medborgarförslag om trottoar på Ekedalsvägen

 •   12

  Svar på medborgarförslag om att bygga trottoar och begränsa hastigheten längs med Ekedalsvägen

 •   13

  Svar på medborgarförslag om anläggning av ställplats för husbilar

 •   14

  Tjänsteskrivelse, svar på medborgarförslag, 2019-02-25, SBN2018/145-3

 •   15

  Svar på medborgarförslag om tydligare markering av handikapparkering

 •   16

  Svar på motion angående plan för ökad tillgänglighet i kommunens centralorter

 •   17

  Svar på motion angående hastigheten vid rondellen på Göteborgsvägen

 •   18

  Anmälningar för kännedom

 •   19

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   20

  Ledamöter informerar

 •   21

  Förvaltningen informerar

 •   22

  Kartunderlag

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.