Hoppa över navigering
 • Föreslås att justera: Kenneth Andersson (FR). Ersättare: Caroline Frodin (SD).

  Föreslagen tid för justering: onsdag den 10 april klockan 16:00, Tingkullen.

 • Mohammad Ashtari, Bygglovshandläggare

  Fredrik Suneson, Bygglovshandläggare

 •   3

  Information från revisorerna

 •   4

  Informationspunkt förorenad mark

 •   5

  Budgetunderlag 2020-2022- Samhällsbyggnadsnämnden

 •   6

  Ansökan om statlig medfinansiering år 2020- för förbättrad miljö och trafiksäkerhet

 •   7

  Tilläggsavtal till hyresavtal 8021

 •   8

  Planbesked för Mjöshult 1:13

 •   9

  Lindås 1:7 Strandskyddsdispens för komplementbyggnad

 •   10

  Flässjum 4:97 Bygglov för nybyggnation av tre flerbostadshus, en carport, ett miljöhus, solcellspaneler samt parkering

 •   11

  Bohult 1:17 Förhandsbesked enbostadshus

 •   12

  Erikstorp 1:245 Bygglov för nybyggnation enbostadshus med garage

 •   13

  Flässjum 4:42 Bygglov & startbesked för tillbyggnad av enbostadshus med uterum

 •   14

  Nedflo 1:72 Bygglov i efterhand tillbyggnad av gäststuga

 •   15

  Nedflo 1:41 Bygglov nybyggnation fritidshus

 •   16

  Flässjum 3:16 Bygglov för nybyggnation av komplement byggnad (ersättningsbyggnad)

 •   17

  Bollebygds Kyrkby 2:7 Förhandsbesked enbostadshus & garage

 •   18

  Informationspunkt bostadsanpassningsbidrag

 •   19

  Flässjum S:4 Byggsanktionsavgift

 •   20

  Hulta 3:2 Avskrivning av ärende – ansökan om ändring i serveringstillstånd

 •   21

  Bollebygds Kyrkby 2:57 Upphävande av tidigare beslut och beslut om försiktighetsmått i anmälningsärende

 •   22

  Uppföljningsrapport per februari 2019, samhällsbyggnadsnämnden

 •   23

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   24

  Meddelanden för kännedom

 •   25

  Ledamöter informerar

 •   26

  Förvaltningen informerar

 •   27

  Kartunderlag

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.