Hoppa över navigering
 • Föreslås att justera: Caroline Frodin (SD) med ersättare Lars Afzelius (L).

  Föreslagen tid: onsdag den 15 maj klockan 16:00, Tingkullen.

 •   2

  Anmälan av jäv

 •   3

  Information från dataskyddsombud ang GDPR

 •   4

  Information från VA-/gatuenheten

 •   5

  Uppföljningsrapport per april 2019, samhällsbyggnadsnämnden

 •   6

  Riktlinjer för konstnärlig utsmyckning

 •   7

  Svar på motion om att hyra ut lokalerna på övervåningen på modulerna på Lokes väg till studenter

 •   8

  Uthyrning av moduler vid Lokes väg

 •   9

  Detaljplan för Flässjum 2:52 - Beslut om granskning

 •   10

  Planbesked för Flässjum 2:49

 •   11

  Ändring av detaljplan – Del av Övregården 1:4 m fl. – Beslut om antagande

 •   12

  Tingshusparken Malmgården Flässjum 1:34

 •   13

  Töllsjö-Slätthult 1:33 – Bygglov nybyggnation fritidshus med lokaliseringsprövning

 •   14

  Jordås 1:6 – Bygglov nybyggnation enbostadshus med lokaliseringsprövning

 •   15

  Erikstorp 1:264 – Bygglov för nybyggnation carport med förråd

 •   16

  Nedflo 1:41 – Bygglov nybyggnation fritidshus

 •   17

  Fagerhult 1:28 – Förhandsbesked enbostadshus & garage

 •   18

  Stenkulla 1:20 Begäran om skadestånd

 • Omedelbar justering

 •   20

  Erikstorp 1:64 Begäran om återställande av försutten tid

 •   21

  Svar på motion om att Trafikverket ska genomföra bullermätningar längs R40

 •   22

  Initiativärende angående Solviken

 •   23

  Initiativärende Buagärde

 •   24

  Fråga från sverigedemokraterna angående utbyggnad av fiber

 •   25

  Fråga från sverigedemokraterna angående försäljning av fastighet Erikstorp 1:183

 •   26

  Redovisning av delegationsbeslut

 •   27

  Meddelanden för kännedom

 •   28

  Ledamöter informerar

 •   29

  Förvaltningen informerar

 •   30

  Kartunderlag

Det finns inga sammanträden att visa än

Inget protokoll har publicerats

Vi använder cookies på denna webbplats för att förbättra din användarupplevelse.